Programovanie

Náš tím má bohaté skúsenosti s návrhom a implementáciou zložitých riešení v mnohých oblastiach hospodárstva. Bohaté skúsenosti s viacerými technológiami nám poskytujú výhodu pri výbere vhodných implementačných metód. Pri výbere metódy vždy uprednostníme pohľad klienta a snažíme sa ho viesť správnou cestou.

Samotné programovanie začíname až po dôkladnej analýze, a keď už sú všetky podstatné prvky softvérového riešenia jasne určené a konzultované s klientom.

V dnešnej dobe Cloud technológií sa nemáme problém prispôsobiť aj týmto riešeniam, hlavne ak by mali byť požiadavky na hardvér v čase nelineárne. Uprednostňujeme tenkých klientov a používanie webových služieb, tak aby logika nami vyvíjaných aplikácií mohla byť používaná rôznymi klientmi a systémami.

V prípade dátovo náročných projektov preferujeme databázové servery renomovaných výrobcov, či už Oracle, MS SQL alebo DB2, no nie každý klient chce platiť za licencie, preto podľa vhodnosti vieme pomerne účinne odladiť dáta aj na MySQL, PostgreSQL, či iných transakčných alebo aj netransakčných databázach.

Programovanie webových služieb je väčšinou v jazykoch Java, c# .NET alebo PHP. Priamo aplikácie užívateľov sú potom programované buď v CMS systémoch ako Joomla, WordPress, či Drupal, čisté windows aplikácie v c# .NET, multiplatformové v Jave, aplikácie do mobilných zariadení pomocou Angular + bootstrap, prípadne v natívnych jazykoch týchto zariadení.

Naše ceny programovanie sú závislé od dľžky a náročnosti projektov.