Ponuka

Náš tím je schopný a ochotný ponúknuť aplikácie na mieru a podporu počas celého životného cyklu nami vyvíjaných aplikácií.

  • Analýza a návrh
  • Implentácia
  • Údržba

Samotnému programovaniu vždy predchádza analýza. Teda proces, počas ktorého si s klientom prejdeme všetky jeho požiadavky na systém, ktorý máme implementovať, ale taktiež úlohu tohto systému v celkovom informačnom systéme danej organizácie, či firmy. Pokiaľ si klient praje iba vypracovať analýzu, nie je to pre nás problém.

Read More: Analýza

Náš tím má bohaté skúsenosti s návrhom a implementáciou zložitých riešení v mnohých oblastiach hospodárstva. Bohaté skúsenosti s viacerými technológiami nám poskytujú výhodu pri výbere vhodných implementačných metód. Pri výbere metódy vždy uprednostníme pohľad klienta a snažíme sa ho viesť správnou cestou.

Read More: Programovanie

Po samotnej implementácii prichádza na rad chod a údržba systému naprieč celým softvérovým riešením. Je nutné jednotlivé časti systémov aktualizovať, pri prípadných zmenách v implementačnej časti je vhodné tieto zmeny premietnuť aj do návrhu a dokumentácie, čím už vlastne pokrývame celý životný cyklus nášho aplikačného riešenia.

Read More: Správa systémov