Správa systémov

Po samotnej implementácii prichádza na rad chod a údržba systému naprieč celým softvérovým riešením. Je nutné jednotlivé časti systémov aktualizovať, pri prípadných zmenách v implementačnej časti je vhodné tieto zmeny premietnuť aj do návrhu a dokumentácie, čím už vlastne pokrývame celý životný cyklus nášho aplikačného riešenia.

S klientom sa vždy vieme dohodnúť aké služby pre správu potrebuje, a vieme stanoviť priaznivú cenu za support jeho systémov.